LAN congres Longaanval

Programma 10 mei

Minder opnames voor COPD door betere samenwerking: natuurlijk, maar hoe dan?

Ervaringsdeskundigen spreken over de meerwaarde van het landelijk zorgpad COPD longaanval en de bestaande (interdisciplinaire) barrières en oplossingen.

Talkshow host:

Tom van ‘t Hek, was voorheen huisarts, tophockeyer en bondscoachvan het dameshockey elftal. Tegenwoordig is hij een ervaren dagvoorzitter en gespreksleider.Implementatie van het landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname


Onderwerpen:

Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

  • Wat is het landelijk zorgpad?
  • Resultaten uit onderzoek en de zes voorkeurinterventies;
  • Van landelijk naar regionale invulling;
  • Belangrijkste lessen voor succesvolle implementatie.


Pragmatisch kijken naar patiëntcontacten en meerwaarde zorgcoördinator

  • Het hoe en waarom van de contactmomenten;
  • Ervaringen van professionals omtrent implementatie en pragmatiek;
  • Succes- en faalfactoren;
  • Verschillende invullingen pilotregio’s.Tafelgasten:

prof. dr. Huib Kerstjens, longarts en co-voorzitter landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname,
Universitair Medisch Centrum Groningen

Philippe Salomé, huisarts n.p. en kerngroeplid expert groep CAHAG,
co-voorzitter landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

Erny Korsmit, adviseur netwerkzorg en projectleider regio Brabant, pilotregio Brabant
Bravis ziekenhuis

Lidewij Sekhuis, senior projectleider,
Long Alliantie Nederland

José Brummelhuis, gespecialiseerd verpleegkundige longen, pilotregio Zaanstreek/Waterland
Thuiszorgorganisatie Evean

Els Fikkers, verpleegkundig specialist longziekten,
Ziekenhuis Rijnstate

Gertrud van Vulpen, praktijkmanager en voorzitter V&VN praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner,
Huisartsenpraktijk ’t Woud