LAN congres Longaanval

Aanmelden

Programma 10 mei

Minder opnames voor COPD door betere samenwerking: natuurlijk, maar hoe dan?

Ervaringsdeskundigen spreken over de meerwaarde van het landelijk zorgpad COPD longaanval en de bestaande (interdisciplinaire) barrières en oplossingen.

Talkshow host: Tom van ‘t Hek


Implementatie van het landelijk zorgpad COPD longaanval


Onderwerpen:

Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname.

  • Inhoud landelijk zorgpad;
  • Resultaten uit onderzoek en de zes voorkeurinterventies;
  • Van landelijk naar regionale invulling;
  • Belangrijkste landelijke implementatielessen.

Pragmatisch kijken naar contactmomenten en meerwaarde zorgcoördinator.

  • Het hoe en waarom;
  • Ervaringen van professionals omtrent implementatie en pragmatiek;
  • Succes- en faalfactoren;
  • Verschillende invullingen pilotregio’s.



Tafelgasten:

prof. dr. Huib Kerstjens, longarts
Voorzitter landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname
Universitair Medisch Centrum Groningen

Philippe Salomé, kaderhuisarts Astma en COPD n.p.
Voorzitter landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

Erny Korsmit, adviseur netwerkzorg en projectleider regio Brabant
Pilotregio Brabant
Bravis ziekenhuis

Lidewij Sekhuis, projectleider
Projectleider landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname
Long Alliantie Nederland

José Brummelhuis, gespecialiseerd verpleegkundige longen/eczeem
Pilotregio Zaanstreek/Waterland
Thuiszorgorganisatie Evean

Sergio Frederiks, gespecialiseerd longverpleegkundige
Pilotregio Arnhem
Ziekenhuis Rijnstate

dr. Hans in 't Veen, longarts
Pilotregio Rotterdam
Franciscus Gasthuis & Vlietland

Gertrud van Vulpen, praktijkmanager en voorzitter V&VN praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner
Werkgroep landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname
Huisartsenpraktijk ’t Woud