LAN congres Longaanval

Aanmelden

Programma 12 mei

Minder opnames voor COPD door betere samenwerking: natuurlijk, maar hoe dan?

Ervaringsdeskundigen spreken over de meerwaarde van het landelijk zorgpad COPD longaanval en de bestaande (interdisciplinaire) barrières en oplossingen.

Talkshow host: Tom van ‘t Hek


Noodzakelijke betrokkenheid van patiënt, interdisciplinair werken en de rol van de zorgverzekeraar


Onderwerpen:

Zelfmanagement, longaanval actieplan en persoonlijk zorgplan (IZP): hoe stellen we samen een nuttig plan op?

  • Shared decision making;
  • De rol van patiënt en de verschillende zorgverleners;
  • Praktische tips.

Samenwerking en draagvlak creëren voor transmurale projecten.

  • Op zorgverleners niveau;
  • Op organisatorisch vlak (regionetwerken).

Transmuraal werken en de rol van de zorgverzekeraar.Tafelgasten:

Tamara van den Berg, longconsulent
pilotregio Rotterdam
Franciscus Gasthuis & Vlietland

Lisa Kool, praktijkverpleegkundige en docent gezondheidsbevordering Astma & COPD
Huisartsen?Centrum?Maassluis en Breederode Hogeschool

Philippe Salomé, Kaderhuisarts Astma en COPD n.p.
Voorzitter landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname

prof. dr. Geertjan Wesseling, longarts
Pilotregio Maastricht Heuvelland
Maastricht Universitair Medisch Centrum

Erny Korsmit, adviseur netwerkzorg en projectleider regio Brabant
Pilotregio Brabant
Bravis ziekenhuis

dr. Patrick Poels, bestuurder zorggroep ‘Onze huisartsen’ en kaderhuisarts Astma en COPD
Pilotregio Arnhem
Huisartsenpraktijk Bles en Poels, Huissen

Mariëtte Oostindiër, directeur coöperatie ‘Samen op een lijn’ en manager integrated Healthcare
Regio Zuidoost Brabant
Maxima Medisch Centrum

Karen Schram, Alliantieteam medisch specialistische zorg
Coöperatie VGZ