LAN congres Longaanval

Uitnodiging

Jaarlijks zijn er meer dan 36.000 ziekenhuisopnames voor een COPD longaanval. Ongeveer de helft van deze opnames betreft een heropname. In totaal gaat het om circa 265.000 opnamedagen. Longaanvallen veroorzaken veel leed, een verhoogd risico op sterfte en hoge zorgkosten. In Nederland hebben ruim 610.000 mensen de ziekte COPD en dit aantal neemt de komende jaren alleen maar toe.

                    

Door een systematische aanpak, waarbij aandacht is voor de patiënt, transmurale samenwerking en geprotocolleerd werken, is het reduceren van opnamedagen haalbaar. Dit met gelijke kwaliteit van leven, meer patiënttevredenheid en meer werkplezier. Deze aanpak is vastgelegd in de kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname en zal de komende jaren steeds meer als reguliere zorg worden beschouwd.

                    

Tijdens het symposium ‘25% minder ziekenhuisopnamedagen voor patiënten met COPD’ komen zorgverleners, Longfonds, beleidsmakers en zorgverzekeraars samen om de nieuwste kennis en ervaringen, gericht op het verminderen van ziekenhuisopnamen voor COPD longaanvallen, uit te wisselen.

                    

Naast plenaire presentaties zijn er workshops die ingaan op zorginhoudelijke verbeterslagen en organisatorische vraagstukken. Deelnemers krijgen inzicht, handreikingen en hulpmiddelen om actief aan de slag te gaan met eigen (regionale) plannen omtrent het reduceren van opnamedagen. U bent van harte uitgenodigd!