LAN congres Longaanval

Uitnodiging

Jaarlijks zijn er meer dan 36.000 ziekenhuisopnames voor een COPD longaanval. Ongeveer de helft van deze opnames betreft een heropname. In totaal gaat het om circa 265.000 opnamedagen.

Door een systematische aanpak, waarbij aandacht is voor de patiënt, transmurale samenwerking en geprotocolleerd werken, is het reduceren van opnamedagen haalbaar. Dit met gelijke kwaliteit van leven, meer patiënttevredenheid en meer werkplezier. Deze aanpak is vastgelegd in de kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname en zal de komende jaren steeds meer als reguliere zorg worden beschouwd.

Op maandag 10 mei (deel 1) en woensdag 12 mei (deel 2) van 20.00 tot 21.30 uur zal de webinar – in de vorm van een talkshow - ‘Minder opnamen voor COPD door betere samenwerking: natuurlijk, maar hoe dan?’ worden uitgezonden. Onder leiding van Tom van ’t Hek zullen verschillende ervaringsdeskundigen aan het woord komen over hun ervaringen met en de meerwaarde van het landelijk zorgpad COPD longaanval.

In het eerste deel van de talkshow (10 mei) zal er voornamelijk aandacht zijn voor de resultaten en de belangrijkste implementatielessen van het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. Daarnaast zullen enkele ambassadeurs uit de pilotregio’s dieper ingaan op de verschillende contactmomenten met de patiënt die beschreven staan in het zorgpad. 'Waarom zijn deze contactmomenten zo belangrijk, waar liepen zij bij de implementatie tegenaan en bovenal hoe zijn ze hier mee omgegaan?'

In het tweede deel (12 mei) zal er met name ingegaan worden op het bevorderen van zelfmanagement met behulp van het Longaanval ActiePlan/ Individueel Zorgplan en de coachende rol van zorgverleners in deze. Daarnaast zal de interdisciplinaire samenwerking centraal staan. Hoe zorg je voor draagvlak bij transmurale zorgpaden, hoe pak je de samenwerking aan en welke rol heeft de zorgverzekeraar in deze? Beleidsmakers/managers en zorgverleners uit vier verschillende regio’s gaan met elkaar het gesprek aan.Na afloop krijgen deelnemers inzicht, handreikingen en hulpmiddelen aangereikt om zelf actief aan de slag te gaan met de eigen (regionale) plannen omtrent het reduceren van opnamedagen. Primaire doelgroep zijn zorgverleners uit de eerste en tweede lijn, maar uiteraard zijn andere zorgverleners, beleidsmakers zoals innovatieadviseurs en zorgverzekeraars meer dan welkom.Dit webinar is ter vervanging van het eerder aangekondigde symposium van 30 oktober 2020 dat omwille van Covid-19 geen doorgang kon vinden.